INFÖR INFLYTTNING

Här är en lista på några viktiga saker att tänka på innan du flyttar in hos oss.

Betalt in första hyran
Hyran skall vara betald innan du flyttar in. Du kan önska att få din hyresavi skickad via post eller mejl. Hyresavier skickas ut fyra gånger per år och betalas månadsvis i förskott. En hyresgäst som inte betalar sin hyra i tid kan komma att bli uppsagd.

Adressändring
Ordna med adressändring i god tid. Det gör du hos Skatteverket och Svensk Adressändring.

Hemförsäkring
Se till att teckna en hemförsäkring som har ett tillräckligt stort försäkringsbelopp. Inbrott, brand eller annan olycka kan drabba vem som helst.

Elavtal
Som hyresgäst ansvarar du själv över att teckna ett elavtal. Gör det i god tid för att undvika eventuella startavgifter hos din elleverantör.

Internet/TV
Vi har ett samarbete med Telenor/Bredbandsbolaget. Grundutbudet för TV-kanaler ingår i hyran. För ökat kanalutbud, vänligen kontakta operatören. Kundtjänst: +46 20 222 222.

 

 

INFÖR UTFLYTTNING
Här är en lista på några viktiga saker att tänka på när du flyttar ut. 

Uppsägning
Uppsägning skall ske skriftligt. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från närmast kommande månadsskifte. När vi tagit emot uppsägningen erhåller du en skriftlig bekräftelse från oss.

Förbesiktning
Strax efter uppsägningen utför vi en förbesiktning för att du som hyresgäst ska få möjligheten att återställa eventuella skador. Vi rekommenderar att du som hyresgäst är med på förbesiktningen.

Visning
Under din uppsägningstid kan vi komma att vilja visa din lägenhet för kommande hyresgäst. Detta sker under vår arbetstid på helgfria dagar och du kan välja att antingen närvara eller ge oss tillåtelse att gå in med huvudnyckel. Vi kan även komma att be dig visa lägenheten för kommande hyresgäst vilket ingår i ditt ansvar som avflyttande hyresgäst.

Flyttstädning
När du flyttar ut är det viktigt att du genomfört en noggrann städning för undvika att bli ersättningsskyldig på grund av bristfällig städning. För att du enklare ska veta vad som behöver göras har vi gjort en checklista på de saker som ska rengöras. Checklistan hittar du under ”FÖR HYRESGÄSTER” eller om det önskas kan du få den skickad till din mejladress.

Slutbesiktning
Slutbesiktningen ska ske senast kl. 12:00 första vardagen efter att ditt hyreskontrakt har avslutats. Utöver lägenheten ska även tillhörande förråd vara tomma och rena. Under besiktningen går du som hyresgäst tillsammans med en representant från oss igenom lägenheten och bedömer städningen samt skicket på lägenheten vid inflyttning kontra utflyttning.

 

 

NYCKLAR

Varje lägenhet är försedd med åtminstone tre stycken lägenhetsnycklar. Vid behov av en extranyckel anmäler du det på Info@hermelinfastigheter.se eller telefonnummer 016-51 94 00. Kostnaden för extranyckeln tillkommer på nästkommande månadshyra. Har du tappat bort en nyckel behöver du omgående kontakta oss samt kontakta din hemförsäkring och göra en polisanmälan. Du som hyresgäst är ersättningsskyldig för eventuella låsbyten.