Uthyrningspolicy

På Hermelin Fastigheter strävar vi alltid efter att skapa attraktiva och trivsamma boenden för alla våra hyresgäster. För oss är det viktigt att hyra ut till människor som visar ett personligt intresse samt ansvar för sitt boende och bostadsområde, varför vi tillhandahåller en uthyrningspolicy.

Varje uthyrning ser vi som starten på ett långt hyresförhållande. Vi har ingen bostadskö eller poängsystem, utan för att du ska kunna erbjudas lägenhet måste du anmäla dig som bostadssökande till vår intressebank via vår hemsida och för att söka lägenhet ska våra grundkrav kunna styrkas.

Grundkrav

 • Den/de sökande ska ha fyllt 18 år och personligen närvara på visningen av lägenheten.
 • Sökande ska ha en fast bruttoinkomst på minst 3 gånger hyran. Som fast inkomst räknas följande:
  1. Inkomst genom fast anställning alt. tillsvidareanställning.
  2. Inkomst genom egen näringsverksamhet
  3. Ålderspension
  4. Studiemedel från CSN är godtagbart om det gäller en studentbostad
 • En kreditupplysning görs på alla sökande som blir erbjuden en lägenhet. Den får inte visa några betalningsanmärkningar eller skulder. Vi förväntar oss även goda boendereferenser.
 • För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet. Antalet personer avser vuxna och barn.

  1 rum och kök – max två personer
  2 rum och kök – max tre personer
  3 rum och kök – max fem personer
  4 rum och kök – max 6 personer
  5 rum och kök eller större – max åtta personer